Poniżej kilka dokumentów do pobrania, które ułatwią nam współpracę z Państwem

Zgoda na rozpowszechnianie wizerunku »

Umowa z ambasadorem »

Kwestionariusz podopiecznego »

Zasady udzielania pomocy »

Zgoda opiekuna prawnego na wykorzystanie wizerunku osoby niepełnoletniej będącej podopiecznym Fundacji »

Oświadczenie o niekaralności »

Porozumienie »

Statut Fundacji Kali Sie Bajtlom »

Umowa o wolontariat Kali Sie Bajtlom »

KONKURS!!! Robot dla Bajtli - regulamin »

Potwierdzenie odbycia terapii/zajęć »

Regulamin dentysta dla bajtli UŚMIECH »

Regulamin meczu Set za setem dla Bajtli »